Trường THCS Lê Xuân Đào được thành lập theo quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 19/08/2011 của UBND huyện Hưng Nguyên trên cơ sở sát nhập trường THCS Hưng Lĩnh và THCS Hưng Long. Đại điểm đóng tại xóm 9A(xóm 6) huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trường có 4 khối với  15 lớp 586 học sinh và 38 cán bộ giáo viên , nhân viên. Từ ngày thành lập đến nay trường luôn đạt các danh hiệu Lao động tiên tiến, lao động tiên tiến xuất sắc, được chủ tịch UBND huyện tặng nhiều giấy khen trong phong trào thi đua 'lao động giỏi, lao động sáng tạo' và có thành tích cao trong công tác BDHSG hàng năm. Năm học 2019-2020 nhà trường được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và nhà trường đạt chuẩn quốc gia, KĐCL giáo dục và là điểm sáng của ngành giáo dục nước nhà.